Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. w załączeniu przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 28-06-2023 19:51:08

 

Stosowne dokumenty do pobrania: