Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna :
§ 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2012-05-15

Dokumenty do pobrania: