Relacje inwestorskie

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. 

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2013-02-14

Dokumenty do pobrania: