Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ przekazuje Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2014-02-06

 

Prezentacja inwestorska:

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników i komentarzem Zarządu.