Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. przekazuje w załączniku Raport okresowy za II kwartał 2014 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2014-08-07

Prezentacja inwestorska:

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników i komentarzem Zarządu.