Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ przekazuje Raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2022-11-09

Stosowne dokumenty do pobrania: