Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki KBJ S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
  • Marcin Jasiński - Członek Zarządu

Data i godzina publikacji: 28-04-2023 20:44:01

Stosowne dokumenty do pobrania: