Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Emitent), ze względu na wystąpienie błędu edycyjnego w pliku przeznaczonym do publikacji, polegającego na braku rachunku przepływów finansowych Emitenta za IV kw. 2023 r. oraz narastająco za I-IV kw. 2023 r. przekazuje w załączniku, skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku, uzupełniony o brakujące dane. Pozostałe informacje opublikowane w przedmiotowym raporcie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 02-04-2024 18:40:43

Stosowne dokumenty do pobrania: