Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ ogłosił dziś wyniki za drugi kwartał 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami drugi kwartał był okresem dalszej intensywnej pracy nad rozwojem nowych produktów. Nakłady na ten cel w ciągu pierwszego półrocza wyniosły ponad 500 tys. zł.

Dzięki temu nowe oprogramowanie które będzie oferowane Klientom w modelu SaaS (Software as a Service) jest już testowane, a start produkcyjny przewidywany jest na trzeci lub czwarty kwartał.
„Rozwijanie nowych produktów pozwoli nam na szybszy rozwój w perspektywie kilkuletniej. Jest to jednak kosztowne, a prace te finansujemy z własnych środków, więc dynamika wyników może przejściowo być słabsza. Dzięki temu możliwy będzie jednak dalszy dynamiczny wzrost przychodów i zysków w kolejnych latach.” – mówi Artur Jedynak – Prezes KBJ.
Przychody netto ze sprzedanych produktów Spółki wyniosły w drugim kwartale 1,7 mln zł co stanowi zmniejszenie o 0,9 mln wobec przychodów w analogicznym okresie ub. roku. Spółka poniosła też stratę netto w wysokości 117 tys. zł. Podobnie jak dwa lata temu pierwsze dwa kwartały, odznaczają się słabszymi wynikami, Zarząd spodziewa się jednak istotnej poprawy w drugiej połowie roku.
Drugi kwartał był też czasem intensywnej pracy przy projektach realizowanych dla klientów KBJ. Spółka rozpoczęła operacyjne świadczenie usług dla PWPW S.A. oraz CBA, z którymi podpisano umowy w poprzednim kwartale. Rozszerzono też współpracę z dotychczasowymi klientami, takimi jak ABB, TVP i Elecrolux wartość pozyskanych nowych zamówień od obecnych klientów to ok. 1 mln zł.
Projekty realizowane przez KBJ dla KDPW S.A. i PGNiG S.A. zostały wyróżnione nagrodą SAP Innovation Award. Doceniona została innowacyjność, kompleksowość i skala tych wdrożeń. W przypadku projektu dla KDPW był to pierwszy w Polsce projekt wdrożenia pełnej platformy SAP Business Intelligence.