Relacje inwestorskie

KBJ S.A. zwiększa przychody i poprawia rentowność w I kw. 2017 r.

Zarząd KBJ S.A. przedstawił najnowsze wyniki finansowe Spółki. W I kwartale 2017 r. przychody netto ze sprzedanych produktów i usług osiągnęły 4 145,5  tys. zł rosnąc o 88% rdr. W analizowanym okresie Spółka poniosła stratę netto w wysokości 464 tys. zł, która choć była wyższa wobec poniesionej w analogicznym okresie ubiegłego roku – jej dynamika wzrostu na poziomie 6,1% rdr była  zdecydowanie niższa od tempa realizowanej sprzedaży. Ujemny wynik w pierwszym kwartale jest stałym zjawiskiem sezonowym w Spółce, wiążącym się z cyklem fakturowania realizowanych  projektów.

Więcej: