Relacje inwestorskie

Zgodnie z uchwałą ZWZ 0,45 zł za 1 akcję otrzymają akcjonariusze KBJ S.A.

Akcjonariuszom Spółki przypadnie 693,4 tys. zł, czyli blisko 50% zysku netto za 2016 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, potwierdzoną przez uchwałę ZWZ 707,3 tys. zł zasili kapitał zakładowy.

Dywidendą objętych jest 1.540.792 szt. akcji KBJ S.A. Na jedną akcję z tytułu wypłaty dywidendy przypadnie 0,45 zł, co będzie najwyższą kwotą w dotychczasowej historii Spółki. Stopa dywidendy wg. kursu z 29 czerwca 2017 r. wyniesie 4,1%.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 1 września, natomiast dzień wypłaty na 20 września 2017 r.