Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 16/2023 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką BTech sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2023 z dnia 3 września 2023 r., niniejszym - po raz drugi - zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką BTech sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Plan połączenia znajduje się na stronie internetowej Emitenta www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Aktualności.

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 18-10-2023 21:59:46 

Stosowne dokumenty do pobrania: