Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2012-08-14

Dokumenty do pobrania: