Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. przekazuje w załączniku Raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2013-11-14

Prezentacja inwestorska:

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników i komentarzem Zarządu.

Dokumenty do pobrania: