Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki KBJ S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna :
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2014-05-14

Dokumenty do pobrania: