Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ przekazuje Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 14-02-2024 20:31:19

Stosowne dokumenty do pobrania: