Oferta

Produkcja

Funkcjonalności SAP S/4HANA w zakresie produkcji

wspierają procesy produkcyjne od etapu projektowania produktu, poprzez przygotowanie i planowanie produkcji po obsługę procesu wytwarzania i kontroli jakości w pełnej integracji z innymi obszarami jak logistyka, finanse, kontroling, sprzedaż, itd.

SAP S/4HANA w obszarze produkcji - korzyści:

Zapewnij 360-stopniowy widok

wszystkich istotnych aspektów na wczesnych etapach życia produktu, od pierwszego pomysłu na produkt, przez projekt, przekazanie do produkcji.

Uzyskaj wgląd

w koszty, czas, zakres, zasoby i jakość wykonania produktów i projektów.

Projektuj nowe produkty

Zdefiniuj struktury podziału pracy jako podstawę hierarchicznego rozliczania projektów. Planuj koszty i budżety oraz śledź rzeczywiste koszty ściśle zintegrowane z podstawowymi procesami biznesowymi.

Planuj

surowce i komponenty w oparciu o eksplozję wymagań produktu gotowego BoM. Twórz propozycje zamówień wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie wymagań ilościowych i dat

Zrównoważ wymagania

produkcyjne z dostępnymi zdolnościami produkcyjnymi poszczególnych stanowisk pracy i kalendarzami zmian.

Wykonuj, kontroluj, monitoruj i potwierdzaj

produkcję z danymi w czasie rzeczywistym z hali produkcyjnej, producentów kontraktowych i dostawców. Przesyłaj zaplanowane zamówienia, zwalniaj zlecenia produkcyjne i potwierdzaj operacje oraz śledź pracę w toku

Uproszczone przetwarzanie

w powtarzających się scenariuszach z przetwarzaniem masowym i usprawnione kontrole finansowe w działaniach okresowych.

Wsparcie różnych modeli zarządzania zasobami

np. KANBAN np. pusty pojemnik uruchamia proces zakupu z parametrami takimi jak: - liczba pojemników w okręgu. status pojemnika (pełny/pusty) karta kanban (źródło zaopatrzenia, wielkość partii).

Kontroluj pełną produkcję

na hali produkcyjnej w zakresie obsługi materiałów, zestawień materiałowych, receptur, marszrut, partii, części, komponentów, miejsc pracy i zasobów, aż do gotowych produktów za pomocą centralnych kokpitów, aby zminimalizować wąskie gardła i złagodzić ryzyko.

Zlecaj produkcję

poprzez podwykonawstwo zamówień. Dostarcz wykonawcy komponenty zgodnie ze strukturą BoM. Zarządzaj i śledź zapasy komponentów i WiP na miejscu u wykonawcy. Zużycie składników z przepływem wstecznym przy odbiorze produktu gotowego.

Zlecaj operacje

produkcyjne zewnętrznym dostawcom lub innym jednostkom produkcyjnym w ramach współpracy. Zarządzaj procesem za pomocą operacji zewnętrznych w marszrutach i zleceniach produkcyjnych.

Dostarczaj komponenty

i podzespoły bezpośrednio na linię produkcyjną klienta, aby uniknąć buforów magazynowych. W przypadku just-in-sequence montaż jest dostarczany w kolejności zgodnej z wymaganą specyfikacją.

Planuj operacje

(Routings)  podczas działań produkcyjnych. Operacje stanowią podstawę do planowania dat, wymagań wydajnościowych dla stanowisk pracy i zużycia materiałów. 

Zdefiniuj oddzielne BOM

dla różnych obszarów (np. Inżynieria, Produkcja, Sprzedaż, Serwis).

Zaplanuj jakość

produktów, procesów i usług. Analizy trybów i skutków awarii (FMEA) w celu zapobiegania i unikania defektów

Użyj planów kontroli

aby wykonać zintegrowane planowanie kontroli dla kontroli odbioru towarów i podczas produkcji.

Użyj partii kontrolnych

aby przeprowadzić i zarejestrować kontrole jakości zakończone decyzją o użyciu.

Analizuj dane

produkcyjne w celu wsparcia decyzji i celów raportowania.

Obszary funkcjonalne w dziedzinie produkcji w S/4HANA:

Planowanie I dystrybucja obciążeń stanowiskowych 

balansuj obciążenie stanowisk roboczych poprzez analizę ich wydajności zestawioną z zapotrzebowaniem na wyroby oraz półprodukty. Dzięki tablicy planowania za pomocą funkcji drag&drop zarządzaj zleceniami produkcyjnymi na osi czasu przesuwając je i minimalizując przestoje produkcyjne. Sprawdzaj dostępność materiałów przed zwolnieniem zleceń do produkcji, lub wywołaj zapotrzebowanie przesunięć magazynowych do obszarów produkcji.

Production execution 

realizacja produkcji nigdy nie była prostsza! Dzięki możliwości integracji z systemami MES oraz WMS potwierdzaj produkcję i zużycia za pomocą skanerów. Wysyłaj komponenty do podwykonawców i kooperantów, oraz sprawdzaj stan produkcji w toku oraz optymalizuj czas jaki wyroby gotowe spędzają na magazynie dzięki zastosowaniu metod zwinnego zarządzania.

R&D

projektuj nowe produkty – także w integracji z systemami CAD. Twórz BoM-y i ich wersje jako podstawę hierarchicznego rozliczania projektów. Symuluj i planuj koszty i budżety oraz śledź rzeczywiste koszty ściśle zintegrowane z istniejącymi procesami biznesowymi.

MRP live

planowanie zapotrzebowania w czasie rzeczywistym? Dzięki SAP S/4HANA jest to możliwe. Reaguj na zmiany popytu i kalkuluj zapotrzebowanie nawet dla wielu fabryk jednocześnie - tak często, jak tylko jest to konieczne.

Zarządzaj jakością w trakcie produkcji 

badaj i zarządzaj partiami półwyrobów i wyrobów gotowych w trakcie trwania procesu produkcyjnego oraz po przyjęciu wyrobu na zapas.

Raportowanie i powiadomienia 

bądź świadomy wąskich gardeł występujących w procesach biznesowych i logistycznych, aby zwiększyć wydajność zgodnie z KPI (kluczowymi wskaźnikami wydajności)

Planuj Zapotrzebowanie

ze strony klientów i odpowiadaj na nie poprzez zapewnienie terminowej dostępności materiałów. Możliwość zastosowania różnych strategii produkcyjnych – m.in. :
MTS (produkcja na magazyn),
MTO (produkcja na zamówienie),
ETO (konstrukcja pod zamówienie),
• a także na podstawie wielu danych wejściowych takich jak: dane historyczne, trendy rynkowe, wprowadzanie nowych produktów, zmiany cen, akcje marketingowe.

Pozostałe podobszary funkcjonalne w dziedzinie produkcji w S/4HANA:

Projektowanie nowych produktów

Wsparcie procesów produkcji

Optymalizacja planu / harmonogramu

Szczegółowe planowanie i harmonogram zleceń

Operacje produkcyjne

Złożone procesy produkcyjne

Kontrola jakości

Demand Driven MRP

Analityka i informacje o produkcji w czasie rzeczywistym

Integracja z innymi obszarami: Sprzedaż, Finanse (wycena, kosztorysowanie i planowanie), Rozwój produktu (np. BoM, routing, projektowanie), Zakupy, Magazyn...