Oferta

Analiza, doradztwo, audyt

#SAPWdrożenia

Dlaczego analiza, doradztwo i audyt z KBJ:

Udana inicjatywa dotycząca wdrożenia systemu SAP zaczyna się od określenia celów biznesowych zgodnie z zasadą „Business First”. Strategia firmy to kluczowy element budowy przewagi konkurencyjnej. Zgodnie z najlepszymi standardami powinna umożliwiać szybką adaptację do bieżących potrzeb rynkowych.

Nasi architekci systemowi wiedzą jak projektować, budować, uruchamiać i optymalizować architekturę IT.

Analitycy KBJ posiadają bogate doświadczenie w efektywnym wykorzystaniu danych gromadzonych w systemach Klienta, celem wsparcia procesów decyzyjnych i sprawozdawczych.

Planowanie wdrożenia

W procesach analitycznych poprzedzających wdrożenie systemu lub jego rozbudowę łączymy najlepsze praktyki SAP z metodyką TOGAF i standardami BPMN (Business Process Model and Notatio). 

Obrazujemy procesy biznesowe, funkcjonalne i przepływy danych w aplikacjach Microsoft Visio Professional i Enterprise Architect. Uznajemy kluczową rolę analizy w opracowaniu Koncepcji wdrożenia gwarantującej osiągnięcie zakładanych celów przy zachowaniu najwyższej efektywności kosztowej.

Realizowane usługi analityczne obejmują audyty i inwentaryzacje obecnych rozwiązań SAP w celu aktualizacji istniejącej dokumentacji SAP jak i opracowanie Koncepcji wdrożenia nowych rozwiązań.

W procesie analizy uwzględniamy Biznesplan oraz wymagania w zakresie utrzymania ciągłości i efektywności wybranych procesów biznesowych, które zostaną objęte wdrożeniem systemu.

Przygotowujemy plany wdrożeniowe oparte o konkretne cele naszych Klientów.

KBJ S.A.  posiada doświadczenie wymagane, aby uzyskać długoterminowe rezultaty wdrożenia, planując sukces powdrożeniowy biznesu Klienta. Wychodzimy poza zrozumienie technicznych aspektów systemu i aplikacji SAP, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i osiągnąć efekt optymalizacji poprzez innowacje w procesie wdrożenia.