Oferta

HeaRt

Czyli nasz Portal HR!

HeaRt - Czym jest?

HeaRt jest Portalem Kadrowym zapewniającym Samoobsługę Pracowniczą i Menedżerską dla firm i organizacji wykorzystujących system SAP HCM.

HeaRt to nowoczesne, ergonomiczne, intuicyjne rozwiązanie dostępne przez przeglądarkę internetową, dzięki któremu pracownicy, menedżerowie oraz specjaliści HR mogą realizować codzienne procesy kadrowe.

HeaRt jest rozwiązaniem zbudowanym i w pełni zgodnym z polskim kodeksem pracy, wspierającym wszystkie charakterystyczne dla polskiego prawa wymogi i regulacje.

System HeaRt jest wykorzystywany produkcyjnie przez kilkadziesiąt tysięcy użytkowników końcowych.

Funkcje HeaRt

HeaRt posiada wiele funkcji, dzięki którym dział HR Twojej firmy może działać sprawniej, szybciej i w sposób uporządkowany.
Zobacz sam!

Portal managera:

 • Przegląd danych dotyczących, podległych pracowników,
 • Dane ogólne,
 • Dane osobowe,
 • Nieobecności,
 • Dane angażu,
 • Poprzedni pracodawcy,
 • Adresy pracownika,
 • Kalendarz zespołu.

Delegacje / Podróże służbowe:

 • Planowanie podróży służbowej krajowej,
 • Planowanie podróży służbowej zagranicznej,
 • Rozliczanie podróży służbowej krajowej,
 • Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej,
 • Powyższe w wersji podróży grupowych,
 • Automatyczne generowanie dokumentów finansowych,
 • Automatyczne sprawdzanie konfliktów nieobecności,
 • Podróże wieloetapowe,
 • Wyliczanie świadczeń ryczałtowych na podstawie etapów podróży.

Dla pracownika:

 • Dane personalne,
 • Dokumenty tożsamości,
 • Dane kontaktowe,
 • Szkolenia BHP,
 • Moje limity urlopowe,
 • Dane angażu,
 • Dane rodzinne,
 • Adresy,
 • Konta bankowe,
 • Dane podatkowe,
 • Wykształcenie,
 • Pasek płacowy,
 • Poprzedni pracodawcy,
 • Skrzynka odbiorcza,
 • Wyznaczanie zastępstwa,
 • Monitorowanie terminów.

Urlopy i nieobecnośći:

 • Planowanie urlopów wypoczynkowych,
 • Plan urlopowy dla pracownika,
 • Plan urlopowy dla menedżera,
 • Plan urlopowy dla zastępcy menedżera,
 • Plan urlopowy dla operatora czasu pracy,
 • Raport z planowanych terminów urlopu,
 • Urlop wypoczynkowy,
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika,
 • Urlop na żądanie,
 • Urlop wychowawczy,
 • Urlop macierzyński,
 • Dodatkowy urlop macierzyński,
 • Urlop rodzicielski,
 • Urlop ojcowski,
 • Urlop okolicznościowy,
 • Urlop bezpłatny,
 • Opieka nad dzieckiem (art188).

HeaRt - Procesy kadrowe

HeaRt jest systemem modułowym. W zależności od potrzeb, może zostać uruchomiony w pełnym zakresie lub też w dowolnej kombinacji poniższych modułów biznesowych:

samoobsługa pracownicza

Samoobsługa pracownicza

Samoobsługa menedżerska

Samoobsługa menedżerska

Wnioski urlopowe

Wnioski urlopowe i nieobecności

Podróże służbowe

Podróże służbowe

Czas pracy

Czas pracy

Wnioski kadrowe

Wnioski kadrowe

cel

Zarządzanie przez cele (MBO)

HeaRt - Kodeks Pracy

HeaRt  to unikalne rozwiązanie na rynku produktów informatycznych do obsługi procesów kadrowych również pod kątem pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami kodeksu pracy oraz wytycznymi PIP. W ramach rozwiązania HeaRt zawiera:

 • Obsługę wszystkich typów wniosków o nieobecność z uwzględnieniem specyfiki każdego wniosku, wymaganych informacji oraz ograniczeń,
 • Zawartość serwisów samoobsługowych dla pracownika oraz menedżera dostosowana pod kątem zapewnienia wymaganych danych przy jednoczesnym gwarantowaniu dostępu do danych pracowników upoważnionym przez Klienta osobom (system uprawnień, role, predefiniowane schematy),
 • Separację uprawnień,
 • Zbiór reguł walidacyjnych gwarantujących poprawność kodeksową działania procesów kadrowych,
 • Obsługę delegacji z pełną automatyzacją wyliczeń należnych świadczeń zgodnie z regulacjami Ustawodawcy,
 • Modelowe procesy akceptacyjne workflow,
 • Pełną historię przebiegu każdego procesu decyzyjnego,
 • Pełną kontrolę działu HR nad procesami zmiany.

 

Dodatkowo, w trakcie całego okresu eksploatacji rozwiązania HeaRt dostarczane są aktualizacje wymagane przez prawo – np. zmiany w urlopach rodzicielskich oraz inne. Dzięki przedstawionemu mechanizmowi uzyskujecie Państwo gwarancję pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

HeaRt - Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo systemu HeaRt  w rozumieniu bezpieczeństwa technicznego rozwiązania oraz gwarancji poufności bezpieczeństwa danych jest absolutnym priorytetem oraz zagadnieniem bezkompromisowym.

Aby zagwarantować Państwu pełne bezpieczeństwo systemu, nasz produkt pracuje w Centrum Danych poziomu Tier IV z wykorzystaniem infrastruktury SAP Hana Cloud Platform (HCP). Gwarancja bezpieczeństwa realizowana jest na poziomie aplikacji, komunikacji oraz warstwy fizycznej.

System jest zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Wszystkie przesyłane dane są szyfrowane. Klient decyduje o miejscu fizycznego przechowywania danych.

HeaRt jest rozwiązaniem pracującym w modelu Software as a Service lub on-premise (instalacja w infrastrukturze Klienta).

Wybrane informacje dotyczące infrastruktury sprzętowej Centrum Danych:
 • ISO 9001 - Międzynarodowy certyfikat dokumentujący spełnianie standardów zarządzania jakością w organizacji,
 • ISO 27001 - Międzynarodowy certyfikat dokumentujący spełnianie standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia NATO,
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia Unii Europejskiej,
 • Certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia Polska,
 • ANSI/TIA 942 - TIER IV - gwarantowane zasilanie najwyższy poziom normy, dostępność 99,999% rocznie,
 • ANSI/TIA 942 - TIER IV - gwarantowane warunki środowiskowe do pracy urządzeń informatycznych najwyższy poziom normy,
 • ISO 27 000, najwyższy poziom normy ANSI/TIA 942 - TIER IV, gwarantowane bezpieczeństwo danych i urządzeń,
 • Zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz regulacjami Komisji Europejskiej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w ośrodkach informatycznych.
W warstwie bezpieczeństwa Państwa danych, architektura rozwiązania zapewnia:
 • Fizyczną separację danych każdego klienta w oddzielnej bazie danych,
 • Fizyczną separację serwerów aplikacyjnych – każdy klient otrzymuje niezależne jednostki aplikacyjne – brak współdzielonych zasobów,
 • Brak rozproszenia danych poza wyodrębnioną dla klienta przestrzeń w centrum danych i warstwie aplikacyjnej – Państwa dane nigdy nie zostaną przesłane lub udostępnione do żadnej innej lokalizacji,
 • Gwarantowane, uwzględnione w wycenie oraz w pełni zautomatyzowane systemu backupu.
W warstwie komunikacji pomiędzy Państwa systemem SAP HR oraz rozwiązaniem HeaRt:
 • Komunikacja end-to-end za pośrednictwem dedykowanego szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem najsilniejszych algorytmów transmisji danych SSL,
 • Komunikacja i przesyłanie danych do użytkownika końcowego (przeglądarki użytkownika końcowego) wyłącznie z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.

Jak możemy pomóc?

Każda organizacja potrzebuje nowoczesnych, ergonomicznych narzędzi HR. Portal Kadrowy to inwestycja, która przynosi natychmiastowy efekt oraz zwrot z inwestycji. Niemniej, wybór i wdrożenie rozwiązania spełniającego złożone potrzeby biznesowe, zapewniającego integrację z systemem HCM, w dużej skali i przy nieustannie zmieniających się przepisach jest nie lada wyzwaniem.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu pełnię możliwości systemu HeaRt i podzielimy się doświadczeniami z wielu wdrożeń!