Oferta

SAP IBP

Pakiet SAP Integrated Business Planning (IBP) to planowanie strategiczne i operacyjne w czasie rzeczywistym

SAP IBP - Czym jest?

Zintegrowane planowanie biznesowe to rozwiązanie do planowania finansowego, marketingu, sprzedaży i operacji, zarządzania popytem, zakupu i planowania zapasów, planowania realizacji dostaw oraz monitorowania łańcuch dostaw udostępniając jeden zintegrowany plan operacyjny i strategiczny.

SAP IBP zawiera analizy łańcucha dostaw, symulacje warunkowe, alerty itd., narzędzia bazujące na danych rzeczywistych i planowanych, dostępnych w SAP.

Dlaczego SAP IBP?

Wykorzystaj dane rzeczywiste i planistyczne w SAP, aby poprawić obsługę klienta w procesach sprzedaży i zakupu.

Symuluj plany i wartości z różnych obszarów biznesowych tworząc w czasie rzeczywistym propozycje kolejnych wersji planów.

Szybko oceniaj scenariusze, reaguj na zmiany oraz oceniaj wpływ na procesy i wyniki finansowe w różnych obszarach działalności firmy  np. wpływ zmian w łańcuchu dostaw, zatory płatnicze, nieterminowość dostaw itp.

Otrzymuj analizy w czasie rzeczywistym prezentujące zmiany w procesach i ich wpływ na realizację dotychczasowych planów.

Planowanie Cyfrowego Biznesu

Połącz strategiczne i operacyjne planowanie z widocznością i realizacją w czasie rzeczywistym

SAP IBP pozwala na planowanie i optymalizacje w następujących obszarach:

Sales and operations planning

Sales and Operations Planning 

 • Stwórz optymalny biznesplan, aby napędzać wzrost przychodów i zwiększyć udział w rynku
 • Skuteczne równoważenie popytu i podaży pozwalające osiągać cele finansowe
 • Zwiększenie szybkości i zwinności planowania przekładające się na wzrost opłacalności
 • Orkiestrację procesów między różnymi obszarami ukierunkowana na  współpracę
 • Efektywne zarządzaj ryzykiem, założeniami i szansami

Demand Planning 

 • Zautomatyzuj proces prognozowania statystycznego, aby uzyskać dokładniejsze prognozy
 • Współpracuj, aby zapewnić najdokładniejszą analizy
 • Zapewnij elastyczność i dokładność planowania poprzez segmentację
 • Reaguj szybciej na krótkoterminowe zmiany popytu z algorytmami opartymi na rozpoznawaniu wzorców
 • Prowadź bardziej precyzyjne wdrażanie produktu na podstawie zapotrzebowania krótkoterminowego
Demand Planning
Inventory Optimization

Inventory Optimization 

 • Popraw poziom obsługi klienta
 • Maksymalizuj wydajność zapasów i kapitału obrotowego
 • Oceniaj błąd prognozy, ryzyko popytu i niepewność dostaw
 • Standaryzuj ustawienie poziomu zapasów na każdym etapie w łańcuchu dostaw aby optymalizować plany operacyjne

Demand-Driven Replenishment

 • Obsługa wszystkich etapów planowania wymagań materiałowych na żądanie (DDMRP)
 • Płynny przepływ materiałów w łańcuchu dostaw  (MRP)
 • Skróć czasy realizacji zamówień i popraw poziom obsługi klienta
 • Zmniejsz poziom zapasów w całym łańcuchu dostaw dzięki strategicznym obliczeniom punktów odsprzęgania i stref buforowych
 • Uprość planowanie dzięki działaniom uzupełniania, uproszczonej priorytetyzacji i aktywnemu monitorowaniu stref buforowych
Demand-Driven Replenishment
Response and Supply Planning

Response and Supply Planning

 • Wsparcie planowania dostaw taktycznych/zgrubnych, jak również operacyjne planowanie dostaw
 • Scenariusze/analiza „co jeśli” stanu faktycznego lub hipotetyczne zmiany popytu lub podaży
 • Szybkie dopasowanie podaży i popytu, aby odpowiedzieć na zmiany operacyjne - analiza determinująca i bramkująca
 • Ograniczona optymalizacja i algorytmy oparte na regułach priorytetowych
 • Nieograniczone opcje propagacji popytu i metody heurystyczne
 • Generuj i dostarczaj alokacje do ATP oraz zmiany harmonogramu zamówień sprzedaży wynikające z planów dostaw