Oferta

Integracja

SAP oferuje szeroką gamę narządzi do integracji rozwiązań SAP z aplikacjami firm trzecich. Narzędzia integracyjne w sposób pośredni lub bezpośrednie automatyzują wymianę danych między systemami.

SAP integracja to:

Gotowe rozwiązania integracyjne zarządzane i aktualizowane przez SAP.

Gotowe rozwiązania integracji do popularnych aplikacji chmurowych innych firm.

Możliwość projektowania, publikowania i zarządzania API.

Ciągły rozwój integracji w chmurze z obsługą AI i integracji hybrydowej.

Wsparcie kompleksowym podejściem do zarządzania strategią integracji nie tylko rozwiązań SAP.

Przykładowe narzędzia integracyjne SAP:

SAP Integration Suite

Pakiet różnych narzędzi integracji, które umożliwiają płynną integrację aplikacji i procesów lokalnych, on-prem i opartych na chmurze.

Cloud Integration

Cloud Integration

pozwala łączyć ludzi, procesy, dane i urządzenia, jednocześnie obsługując różne podejścia do integracji i gotowe funkcje.

API Management

zapewnia kompleksową obsługę cyfrową dzięki zarządzanym, zabezpieczonym i zharmonizowanym usługom.

Open Connectors

pakiet gotowych do wykorzystania i bogatych funkcjonalnie rozwiązań do łączenia z ponad 160 aplikacjami innych firm.

Integration Advisor

pozwala zwiększyć produktywność i wyeliminować kosztowne błędy danych dzięki samouczącej się i samodoskonalącej się bibliotece propozycji integracji.

SAP API Business Hub

pakiet gotowych interfejsów API, gotowych pakietów integracyjnych i procesów biznesowych od komunikacji rozwiązań SAP i aplikacji wybranych partnerów.

SAP Process Orchestration  (PI/PO)

Przyjazna dla użytkownika i elastyczna platforma oprogramowania pośredniego do

  • projektowania,
  • modelowania,
  • wdrażania,
  • wykonywania
  • i monitorowania

procesów biznesowych, wspierająca pełną integrację danych różnych systemów aplikacjami biznesowymi i technicznymi (SAP i innymi niż SAP) .

Bardzo duża gama dostępnych mechanizmów integracji. Np.:

  • RFC, 
  • BAPI, 
  • PO/PI, 
  • API, 
  • Webservice, …