Oferta

e-NIPV2

e-NIPV2 jest rozwiązaniem rozszerzającym system SAP o mechanizmy weryfikacji statusu VAT oraz rachunków bankowych w bazie podatników Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. Białej Liście) kontrahentów działających w Polsce, oraz weryfikacje statusu podatkowego w bazie VIES.

e-NIPV2 jest kompleksowym pakietem eliminującym ryzyko prowadzenia obrotu gospodarczego.

Istotą działania e-NIPV2 jest dostarczenie użytkownikowi narzędzia, które w sposób maksymalnie bezpieczny  i wygodny zapewni weryfikację kontrahentów na podstawie numerów NIP oraz NIP-EU.

Rozwiązanie e-NIPV2 to:

Mechanizm manualnej (numery NIP, dane z plików) oraz automatycznej weryfikacji kontrahentów w Białej Liście oraz VIES,

Mechanizm pracujący w tle podczas standardowych procesów księgowania (weryfikacja dokumentów w trakcie ich księgowania  oraz natychmiastowe ostrzeganie o wykryciu nieprawidłowego kontrahenta),

Ostrzeganie użytkownika SAP w przypadku negatywnej weryfikacji,

Mechanizm walidujący numery NIP kontrahentów zawartych w plikach JPK przed wysyłką do Ministerstwa Finansów,

Narzędzie programistyczne, które może być przez klienta wykorzystane do własnych, innych potrzeb,

Możliwość weryfikacji nr kont bankowych kontrahentów w Białej Liście,

Obsługa rejestru numerów rachunków bankowych zgodną z wymogami prawnymi,

Integracja narzędzia NIPV z transakcją F110, blokowanie płatności na rachunki spoza Białej Listy.

Dlaczego rozwiązanie e-NIPV2?

Masowa weryfikacja

Możliwość automatycznej, masowej weryfikacji kontrahentów w SAP bez dziennego limitu

Mechanizm walidujący

Rozszerzenie procesu P2P oraz O2C w mechanizm walidujący kontrahenta na każdym kroku procesu (zakładanie dostawcy, księgowanie faktury, płatność),

Dostęp do historii

Dostępna historia numerów zapytań (id zapytań zwrócone przez Białą Listę/VIES) potwierdzających wykonanie sprawdzenia

Automatyzacja

Eliminacja manualnego sprawdzania kontrahentów poza SAP

Integracja

Możliwość weryfikacji plików JPK wygenerowanych w narzędziach innych dostawców oraz integracja z eJPK

Oszczędność

Niski koszt programu oraz szybkie wdrożenie

Opcjonalnie

Brak konieczności administrowania narzędziem

Komunikacja

Możliwość ustawienia komunikacji poprzez RFC lub SAP PO/PI

Oferta e-NIPV2

Nasza oferta skierowana jest do firm obsługujących proces O2C oraz P2P w systemie SAP.

Podstawa prawna

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, do 31 sierpnia 2019 Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr, który zastąpi wszystkie funkcjonujące obecnie rejestry podatników.

Oprócz aktywności podatkowej VAT, lista zawiera informacje o danych podstawowych. W przypadku osób fizycznych: imiona i nazwiska, Regon, NIP, PESEL oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi: pełna nazwa, Regon, NIP, KRS oraz adres siedziby.

Najbardziej istotną zmianą jest rozszerzenie bazy o numery rachunków rozliczeniowych (bankowych) wskazanych przez podatników w zgłoszeniu indentyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i wynikające z tej zmiany konsekwencje podatkowe.

Przelew powyżej 15 000 zł na rachunek bankowy inny niż wskazany w wykazie będzie skutkował brakiem możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

Dodatkowo, w wyżej wymienionym przypadku, nabywca ponosi solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy z tytułu VAT.