Oferta

Gospodarka Magazynowa

Funkcjonalności SAP S/4HANA Warehouse Management

to wsparcie dla obszarów zarządzania magazynem i logistyką

SAP S/4HANA w obszarze gospodarki magazynowej:

Usprawnij proces zakupu

integrując funkcję automatyczną lub ręczną.

Wspieraj podejmowanie decyzji

przez ludzi dzięki wizualizacji analitycznej wbudowanej w aplikacje transakcyjne.

Określ rzeczywisty koszt

umów rabatowych na zakup produktów z dostawcami.

Zapewnij

dostawę ustalonych ilości i wartości.

Wyszukuj, negocjuj i zawieraj umowy

z najbardziej wykwalifikowanymi, wiarygodnymi źródłami i dostawcami.

Szybciej

otrzymuj dokładne faktury na konta płatne dzięki fakturowaniu elektronicznemu i automatycznej weryfikacji.

Popraw cykl życia przetwarzania faktur

z większą przejrzystością i szybszym tempem.

Zyskaj widoczność

aby określić odpowiednią kombinację dostawców, najlepiej służyć celom biznesowym i zmniejszyć ogólne ryzyko związane z dostawami.

Ujawniaj

w czasie zbliżonym do rzeczywistego wgląd w wydatki organizacyjne, dostawców i informacje rynkowe.

Ulepszony przepływ pracy

do wypełniania zapotrzebowań na zakup.

Zamówienia pośrednie i bezpośrednie

wykorzystujące integrację z innymi obszarami biznesowymi, automatyzację i zharmonizowany UX.

Aplikacje analityczne

do monitorowania statusu PO.

Business Network

Kompleksowa integracja procesów biznesowych z Business Network.

Elastyczne ulepszenia przepływu pracy

takie jak utrzymywanie terminów w zamówieniach zakupu lub dodawanie dat podatkowych.

Zwiększona widoczność

poprzez uwzględnienie sytuacji deficytu dostaw ilościowych w aplikacji Fiori do zarządzania zamówieniami.

Cykl życia rabatów

Zarządzaj cyklem życia rabatów zakupowych, od planowania po śledzenie, rozliczanie i analizowanie umów rabatowych.

Monitorowanie zapytań

Aplikacje analityczne do monitorowania zapytań ofertowych i porównywania ofert dostawców.

Aplikacje analityczne

zarządzają stanem umów i umów.

Przesyłanie załączników

do faktur dostawcy może być w pełni zautomatyzowane bez interakcji użytkownika.

Zarządzanie fakturami

Aplikacje Fiori ułatwiające zarządzanie fakturami dostawców i blokadami płatności.

Natywna integracja z Business Network

Indywidualne kryteria

Zwiększona elastyczność w ocenie dostawców dzięki zdefiniowaniu indywidualnych kryteriów oceny dostawców, takich jak ważenie i punktacja.

Poprawa jakości

Analizuj w czasie rzeczywistym wynik, aby omówić z dostawcami potencjalne działania mające na celu poprawę jakości.

Ocena dostawców

Analizy oceny dostawców w czasie rzeczywistym generowane automatycznie na podstawie danych transakcyjnych.

Zarządzaj działaniami

z dostawcami lub wewnętrzną ankietą pracowniczą, aby uzyskać dodatkowe spojrzenie na oceny dostawców.

Większa przejrzystość

w zakresie szybkości automatyzacji: wysoki dotyk – niski dotyk, ile dokumentów zostało przetworzonych ręcznie zamiast automatycznie.

Wielowymiarowy raport

Wielowymiarowy raport wydatków w czasie rzeczywistym, którym można manipulować jak „tabela przestawna” z możliwością drążenia w dół. Kafelki KPI i aplikacja

Przegląd zakupów

które zapewniają szybką wizualizację wielu aplikacji analitycznych.

Śledź i kontroluj zapasy

i ilości zapasów w przejrzysty sposób i zapewnij usprawniony przepływ materiałów we wszystkich operacjach logistycznych przychodzących i wychodzących.

Efektywnie przechowuj i obsługuj swoje towary i materiały

Popraw wykorzystanie zasobów, zwiększ przepustowość i wspieraj dokładną terminową realizację zamówień przy maksymalnej przejrzystości magazynu.

Zorganizuj 

wszystkie żądania dostaw, planuj i realizuj swoje transporty, korzystając z funkcji podstawowego rozliczania agencji i podwykonawstwa. Wysyłaj właściwe produkty we właściwe miejsce we właściwym czasie.

Określ dokładne szacunki

dat dostaw podczas tworzenia zamówienia i zmian, biorąc pod uwagę dostępność materiałów na podstawie rzeczywistych informacji o stanie magazynowym, aby zwiększyć satysfakcję klienta.

Zarządzaj partiami, numerami seryjnymi i jednostkami załadunkowymi

aby zwiększyć wydajność i poprawić zgodność wszystkich operacji wysyłkowych i magazynowych.

Pełna identyfikalność

Wykorzystaj zarządzanie partiami, aby poprawić jakość produktu, zapewnić pełną identyfikowalność i zmniejszyć ryzyko dla klientów i ryzyko prawne.

Zidentyfikuj i rozróżnij poszczególne elementy materiału lub sprzętu:

  • Utwórz określone profile numerów seryjnych dla materiałów.
  • Utwórz rekordy główne numerów seryjnych, aby przenosić ważne dane dotyczące materiału z numerami seryjnymi.
  • Zidentyfikuj pojedyncze elementy do śledzenia w zarządzaniu zapasami, inwentarzu fizycznym i sprzęcie.

Śledź ruchy

Odzwierciedlaj struktury logistyczne oparte na opakowaniach i śledź ruchy całych jednostek obsługi, a nie poszczególnych materiałów.

Zarządzaj materiałami

które są istotne dla segmentacji w jednostkach obsługi od kartonów do pojemników.

Wykonywanie i potwierdzanie żądań transportowych

ze wszystkich źródeł (zamówienie sprzedaży, zamówienie zakupu, zamówienie transportu magazynowego) w sposób zautomatyzowany.

Współpraca elektroniczna

Wykorzystaj współpracę elektroniczną, aby przyspieszyć proces i uniknąć zwolnienia i błędy ludzkie.

Zarządzanie transportem

Wykorzystaj wbudowane zarządzanie transportem do obsługi umów frachtowych i opłat za dostawę, a także podstawowych rezerwacji, planuj i realizuj swoje transporty, korzystaj z funkcjonalności do podstawowych rozliczeń agencyjnych i podwykonawstwa oraz zarządzania towarami niebezpiecznymi.

Popraw procentową dostawę na czas

scenariusze just-in-time

Wykorzystaj scenariusze just-in-time dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

Obszary funkcjonalne w dziedzinie gospodarki magazynowej w S/4HANA

Zarządzanie zakupami

Zarządzanie
zapasami

Przetwarzanie przychodzące

Przetwarzanie wychodzące

(w tym zmiana dostaw)

Ruchy magazynu wewnętrznego

Inwentaryzacja fizyczna

Raportowanie

Ulepszona integracja QM w SAP S/4HANA z EWM

Plus np. nowa aplikacja Pick-by-Cart by FIORI

(odbiór małych ilości, wielu klientów w jednym przebiegu lub w tej samej przesyłce)