Oferta

Analityka i raportowanie

Analityka biznesowa jest niezbędnym elementem strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej.

Wymagane dane, analizy, raporty dostępne natychmiast zwiększają sprawność operacyjną i budują przewagę konkurencyjną.

Dlaczego platforma Analityczno - Raportowa?

Platforma Analityczno - Raportowa odpowiada na potrzeby informacyjne, dostarczając danych o rentowności linii biznesowych, wspiera procesy planowania i symulacji, procesy sprzedaży, przekazuje wiedzę o Klientach, pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych oraz zapewnia raportowanie giełdowe. 

Adresuje szereg innych potrzeb, niezależnie od branży i wielkości organizacji.

Zrealizowane wdrożenia:

Raporty z obszaru pricingu

Straty znane / nieznane

Raporty niezgodności dostaw i zamówień

Raportowanie głównych wskaźników

(sprzedaż, marża, prognoza, odchylenia, progresje, LfF, YoY)

Raportowanie stanów zapasu

Raportowanie sprzedaży wewnętrznej

Raporty PnL

Raporty finansowe i kontrolingowe

Raporty dla regulatora

(UKNF, UFG, PUNU)

Modelowanie danych

Korzyści biznesowe z wdrożenia:

Wiarygodne informacje i analizy w czasie rzeczywistym

Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i dane

Integracja danych z wielu źródeł

Przekrojowe wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji

Pełna wiedza o procesach gospodarczych w organizacji