Oferta

Wsparcie SAP Enterprise

#SAPEnterpriseSupport #Support

Dlaczego SAP Enterprise Support?

Stawiając czoła złożonym wyzwaniom biznesowym związanym ze zmianami obowiązujących przepisów prawa jak i konkurencją rynkową, wsparcie  w ramach SAP Enterprise Support pomaga zabezpieczyć ciągłość działania istniejącej instancji SAP oraz optymalizować operacje i korzystać z najnowszych innowacji SAP.

KBJ S.A. posiada prawo do świadczenia Usług SAP Enterprise Support na Oprogramowanie przy wykorzystaniu Globalnej Sieci Serwisowej SAP, potwierdzone ważnym certyfikatem SAP Partner Center of Expertise (PCoE). Nasz zespół działa jak proaktywny partner biznesowy, który współpracuje 
z Klientami, aby pomóc w realizacji celów biznesowych.

Usługi SAP Enterprise Support pozwalają korzystać z szerokiego wsparcia producenta, oferowanych przez niego aktualizacji systemu, rozszerzeń dla obecnej funkcjonalności, bazy wiedzy SAP i szkoleń.

Wykupienie pakietu usług Enterprise Support to gwarancja ciągłości działania systemu jak i wsparcia producenta w dostosowaniu systemu do zmieniających się warunków otoczenia.

Enterprise Support

 W ramach usługi SAP Enterprise Support:

Filary proaktywnego wsparcia KBJ

Bieżąca współpraca z Klientem

Rozwój kompetencji i przepływ wiedzy

– dostęp do Enterprise Support Academy

Innowacje i podnoszenie wartości wdrożenia

poprzez dostęp do aktualizacji systemu 
i oferowanych rozszerzeń funkcjonalnych

Wsparcie w sytuacjach o charakterze krytycznym

Niezależnie od scenariusza wdrożenia i pojawiających się problemów, pomoc techniczna SAP o znaczeniu krytycznym zapewnia przyspieszone w rozwiązywaniu problemów, pozwala uniknąć przerw w działalności i nieprzewidzianych przestojów

Pośrednictwo w kontaktach z Ekspertami SAP

Realizuj wyniki biznesowe poprzez interakcję z ekspertami SAP!

Współpraca

Otrzymuj wskazówki od ekspertów pomocy technicznej, kontaktując się z nimi. Dotrzyj i uzyskaj wsparcie swojego partnera w sytuacjach krytycznych.

Wsparcie ekspertów

W razie potrzeby uzyskaj porady od wsparcia swojego partnera KBJ!

Poziom 1 i poziom 2 za pośrednictwem KBJ. Wsparcie dla poziomu 3 za pomocą SAP.

Społeczność SAP

Bądź na bieżąco z aktualizacjami, łącz się i rozmawiaj z ekspertami, zdobywaj informacje i wymieniaj pomysły za pośrednictwem społeczności.

 

KBJ w imieniu Zamawiającego ma możliwość występowania do SAP o realizację następujących usług, każdorazowo zakończonych szczegółowymi raportami i zaleceniami ekspertów SAP.

Dodatkowo – w przypadku potrzeby – KBJ wspiera swoich Klientów w analizie w/w dokumentów i ocenie zamieszczonych w nich rekomendacji.

Co warto wiedzieć o SAP Enterprise Support?

Techniczne kontrole jakości
Zasady świadczenia usługi

Zasady świadczenia usługi  SAP ES(w tym usługi dodatkowe świadczone przez KBJ S.A. w ramach SAP ES).

 1. Przejęcie utrzymania wg autorskiej metodyki dostosowanej do zakresu świadczonego wsparcia
  a.      Przejęcie utrzymania zakłada m.in. transfer wiedzy i ustalenia w zakresie zasad świadczenia wsparcia. Przejęcie jest realizowane przez dedykowanego opiekuna, który będzie odpowiedzialny za Umowę przez cały okres jej trwania.
 2. Zbudowanie harmonogramu świadczenia usługi, w ramach którego zaplanowane zostają:
  a.      Warsztaty dla Zamawiającego z zakresu, zasad świadczenia i możliwości jakie daje 
  SAP ES.
  b.      Częstotliwość zamawiania usług TQC w podziale na ich typy i systemy, których będą dotyczyły.
  c.      Sesje przeglądu stanu otwartych zgłoszeń (w formie telekonferencji raz w miesiącu).
  d.      Sesje przeglądu jakości świadczenia usługi (w formie telekonferencji kwartalnie lub raz na pół roku).
  e.      Sesje w zakresie doradztwa w optymalizacji obecnie posiadanych licencji oraz ich doboru dla środowisk SAP (na żądanie, częstotliwość do ustalenia).
  f.       Wsparcie w przypadku przeprowadzania corocznych audytów SAP (na żądanie, częstotliwość do ustalenia).
 3. Świadczenie 1. i 2. linii wsparcia (SAP, występuje na 3. linii wsparcia – to konsultanci KBJ analizują przekazane zgłoszenia i rozwiązują ja na poziomie 1. i 2. linii).
Metodyka przejęcia systemów do utrzymania

Metodyka przejęcia systemów do utrzymania (w tym w zakresie Maintenance SAP)

Opisana metodyka świadczenie usług wsparcia jest każdorazowo dostosowywana do typu systemu i wymagań biznesowych Klienta.

Proces przejęcia zarządzania zadaniami SAP Enterprise Support:

Kluczowe założenia procesu przejęcia są następujące:

 • Transfer wiedzy nt. wszystkich aplikacji wchodzących w zakres środowisk SAP do utrzymania u Zamawiającego.
 • Weryfikacja poziomu dojrzałości KBJ po transferze wiedzy – wewnętrzny proces Wykonawcy, którego wyniki KBJ przedstawia Zamawiającemu.
 • Wszystkie funkcjonalności SAP w ramach usług: wsparcia utrzymania i obsługi Zgłoszeń Serwisowych zostaną przejęte równocześnie.
 • Proces przejęcia będzie wykonywany w sposób kontrolowany, etapami zaprojektowanymi w sposób umożliwiający stopniowe wzięcie coraz większej odpowiedzialności przez Wykonawcę, bazując na uzgodnionych wcześniej kryteriach.
 • W ramach procesu przejęcia zostaną również wdrożone procesy i procedury niezbędne do realizacji utrzymania produkcyjnego, a także do obejmowania wsparciem modyfikacji systemów SAP Zamawiającego, będących w toku realizacji w chwili wszczęcia procedury przetargowej.

Na podstawie warsztatów kierowników projektu Zamawiającego i KBJ przeprowadzonych w ramach procesu przejęcia oraz z uwzględnieniem obecnie obowiązujących procedur Zamawiającego powstaną procedury w obszarach:

 • Zarządzania zmianami.
 • Zarządzania konfiguracją.
 • Procedur administrowania systemów SAP.
 • Procedur raportowania.

Po akceptacji ze strony Zamawiającego przygotowany zestaw procedur będzie stanowił podstawę do realizacji wszystkich procesów w ramach usług wsparcia utrzymania i obsługi zgłoszeń serwisowych Zamawiającego.

Usługi dodatkowe rozszerzające standardy SAP Enterprise Support

Usługi dodatkowe rozszerzające standardowy zakres wsparcie w ramach SAP Enterprise Support:

KBJ świadczy u swoich Klientów szereg usług wykraczających zakresem poza SAP ES. Poniżej przedstawiamy propozycję grup usług, jakie oferujemy naszym Klientom.

Utrzymanie
KBJ z powodzeniem świadczy usługi otrzymania systemów SAP.

Monitoring
Usługa monitoringu systemów opiera się zarówno o działania na poziomie technicznym/technologicznym (BASIS) tj.:

 • Weryfikacja logów systemowych (systemy SAP, bazy danych, system operacyjny).
 • Analiza raportów Early Watch Alert (EWA).
 • Wprowadzanie sugestii i zmian zawartych w raportach EWA (na zlecenie Klienta).
 • Monitoring systemu transportowego.
 • Monitoring połączeń systemów SAP z innymi systemami.
 • Monitoring systemu kopii zapasowych na poziomie systemów SAP.
 • Monitoring baz danych systemów SAP.
 • Monitoring systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania infrastruktury SAP.

 jak i aplikacyjnym tj.:

 • Kontrola przebiegu procesów zasilania BW, łańcuchów danych, transformacji także
  z wykorzystaniem procesów planistycznych
 • Kontrola wykorzystania i spójności obiektów danych.
 • Kontrola przebiegu procesów w SAP ERP.
 • Kontrola dwukierunkowej integracji z wykorzystaniem systemu SAP PO.
 • Proaktywne zarządzanie ryzykiem i minimalizacja szansy wystąpienia problemów
  z przetwarzaniem danych we wszystkich systemach SAP.

W/w podejście zapewnia kompleksowe objęcie systemów naszych Klientów utrzymaniem, administracją i monitoringiem w pełni zabezpieczając wykorzystywaną infrastrukturę przed awariami skutkującymi brakiem dostępności danych lub systemów.