Oferta

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud (SAC) to narzędzie służące do  prezentacji i  analizy danych

o  firmie

Czym jest SAP Analytics Cloud?

Od planowania finansowego po  sprzedaż i marketing, SAP Analytics Cloud to  wysokiej klasy narzędzie Business Intelligence, które pomaga firmom w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Dzięki zaawansowanej analizie danych będziesz mieć możliwość śledzenia zmian i  wgląd w  najważniejsze informacje w  czasie rzeczywistym.  

Jest to rozwiązanie służące do  prezentacji i  analizy danych o  firmie pochodzących z  różnych źródeł. Dzięki temu możemy otrzymać całościowy obraz firmy. Na  tej podstawie możemy efektywniej planować działania i  prognozować wyniki firmy

Najważniejsze funkcjonalności SAC to:

Silosy danych

wizualizacja danych ze źródeł i aplikacji cloud lub on-premise

Samoobsługa analiz

współpraca z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym

Decyzja

wydajne planowanie finansowe i tworzenie prognoz

zaawansowane analizy biznesowe

przeprowadzanie symulacji różnych scenariuszy biznesowych

większa dokładność prognoz przez zastosowane nauczanie maszynowe

Korzyści z wdrożenia SAC:

Łączenie danych

efektywne wykorzystanie analityki

Liderzy

prostota użytkowania

Terminy

szybki dostęp do informacji

zebrane informacje o firmie i podmiotach powiązanych w jednym miejscu

przewidywanie zdarzeń na podstawie danych

SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects (SAP BO) to scentralizowana platforma do raportowania, wizualizacji i udostępniania danych

Czym jest SAP BusinessObjects?

SAP BusinessObjects - Business Intelligence - to scentralizowana platforma do raportowania, wizualizacji i udostępniania danych. Dzięki łatwemu dostępowi z poziomu przeglądarki  SAP BusinessObjects stanowi przystępne rozwiązanie do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych, dostępnych zawsze i z każdego miejsca. 

W ramach platformy SAP BusinessObjects użytkownicy otrzymują dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych, posiadających intuicyjny interfejs, otwierając tym samym możliwość analizy zarówno analitykom biznesowym, jak również użytkownikom nietechnicznym. 

W skład platformy BO wchodzą:

SAP BusinessObjects Web Intelligence

- Narzędzie raportowe

SAP Analysis for Office 

- Narzędzie do raportowania w MS Excel

SAP Lumira 

- Narzędzie do tworzenia kokpitów menadżerskich

 SAP Crystal Reports 

- Narzędzie do raportów „pixel perfect”

AP Information Design Tool

- Narzędzie do tworzenia warstwy biznesowej dla użytkowników nietechnicznych

Platforma SAP BusinessObjects oferuje:

Silosy danych

Wdrożenie lokalne

Samoobsługa analiz

Analizę biznesową w czasie rzeczywistym

Decyzja

Zwiększoną autonomię użytkownika

Uproszczony, spersonalizowany i dynamiczny dostęp do informacji

Możliwość dynamicznej wysyłki raportów w formie mailowej, zapis na dysku sieciowym lub w repozytorium SAP BusinessObjects