Oferta

SAP Master Data Governance

Funkcjonalności SAP MDG pozwalają na konsolidowanie i centralne zarządzanie cyklem życia danych podstawowych w różnych domenach klienta

SAP MDG - Czym jest?

centralne zarządzanie

Centralne zarządzanie, konsolidacja oraz spójność danych podstawowych

 • centralne tworzenie, zmiany i dystrybucja lub konsolidacja danych podstawowych w całym krajobrazie systemów przedsiębiorstwa
 • monitorowanie i korygowanie ewentualnych problemów z jakością danych
 • spójne definiowanie, autoryzacja i replikacja kluczowych jednostek danych podstawowych dla wielu rozwiązań aplikacyjnych funkcjonujących w firmie
 • eliminacja podatnych na błędy ręcznych procesów konserwacji danych podstawowych w wielu systemach
 • obsługa konsolidacji zdecentralizowanych danych podstawowych w dowolnym środowisku systemów korporacyjnych w celu tworzenia najlepszych rekordów i mapowania kluczy między duplikatami
 • łączenie i konsolidacja oraz centralne zarządzanie danymi podstawowymi w celu zapewnienia trwałej jakości danych

Zarządzanie jakością

 • definiowanie podstawowych zasad jakości danych w celu spójnego wykorzystania we wszystkich punktach wprowadzania danych  umożliwiające monitorowanie, analizę i naprawę jakości danych
 • monitorowanie i badanie jakości procesu zarządzania danymi podstawowymi w celu optymalizacji procesu zarządzania danymi
Zarządzanie jakością
integracja aplikacji

Integracja i ponowne wykorzystywanie

 • natywna integracja i otwartość na integrację usług firm trzecich
 • wykorzystanie gotowych modeli danych SAP, istniejącej logiki biznesowej i konfiguracji do walidacji danych
 • otwarta aplikacja do elastycznego zarządzania własnymi danymi podstawowymi również w środowiskach innych niż SAP
 • rozwiązanie dostępne w SAP Business Technology Platform, sieci

Dlaczego SAP MDG?

Korzyści płynące z wykorzystania SAP Master Data Governance to:

Jakość

zwiększenie jakości danych

Spójność informacji

spójność informacji w całej organizacji

zaufany dostęp

ujednolicony i zaufany dostęp do danych

współdzielenie danych

współdzielenie danych dla wielu rozwiązań IT (także nie SAP) użytkowanych przez klienta

Model przejścia

Przejścia z modelu rozproszonego do modelu zarządzanego centralnie danymi podstawowymi z wykorzystaniem Master Data Integration oraz Master Data Governance

Model Przejścia

Przykłady domen w SAP MDG

Przykłady domen danych podstawowych zarządzanych w SAP MDG

Dane podstawowe kontrahentów

Dane podstawowe kontrahentów

Dane podstawowe materiałów

Dane podstawowe materiałów

Dane podstawowe produktów

Dane podstawowe produktów

Dane podstawowe obszaru finansowego

Dane podstawowe obszaru finansowego

Aktywa przedsiębiorstwa

Aktywa przedsiębiorstwa

Cenniki

Cenniki