Oferta

Roll-out

#SAP #Rollout

Doświadczenie Roll-out KBJ

Wyzwaniem dla skutecznego Rolloutu jest identyfikacja wszelkich specyficznych potrzeb w zakresie adaptacji rozwiązania, m.in. związanych z wymaganiami podatkowymi i sprawozdawczymi charakterystycznymi dla konkretnego kraju. W celu minimalizacji ryzyka związanego z brakiem znajomości prawa danego kraju, przepisów branżowych i języka, dobrą praktyką jest korzystanie ze wsparcia i doświadczenia firm doradczych.

Dzięki ponad 300 wdrożeniom w kilkunastu krajach, w tym wielu zrealizowanych adaptacjach posiadamy doświadczenie niezbędne do efektywnej realizacji projektów typu „Rollout”.

Dobre rezultaty w Rolloutach systemu na rynek polski osiągamy dzięki połączeniu kompetencji technicznych z bogatym doświadczeniem branżowym w wielu obszarach gospodarczych. Zawdzięczamy je wieloletniej współpracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki. 

Oferta dla projektów typu Roll-out

KBJ S.A. świadczy usługi roll-out we własnym zakresie oraz przy pełnej współpracy z konsultantami zagranicznymi i firmami doradczymi.

Pełne wsparcie wdrożeń roll-out,

które obejmuje następujące usługi:

 1. Analizę dokumentacji firmy i systemu,
  a. w przypadku braku dokumentacji – identyfikacja systemu i tworzenie dokumentacji systemu,
 2. Przygotowanie dokumentów:
  a. Analiza Różnic,
  b. Analiza braków (potrzeby w zakresie zmian procesów i ich uzupełnienia);
 3. Wdrożenie systemu SAP ERP według modelu wypracowanego w Grupie, z uwzględnieniem lokalnych modyfikacji,
 4. Szkolenia i warsztaty zarówno dla użytkowników kluczowych, jak i końcowych,
 5. Przygotowanie instrukcji obsługi w oparciu o zaimplementowane procesy,
 6. Wsparcie techniczne na każdym etapie projektu,
 7. Wsparcie powdrożeniowe na miejscu lub zdalnie.

Audyt i lokalne wsparcie wdrożeń Rollout,

które obejmuje następujące usługi:

 1. Nadzór i koordynacja pracy zespołu wdrożeniowego, czego efektem jest dostarczanie okresowych raportów dla Kierownictwa, w tym ocena procesu realizacji oraz pracy zespołu projektowego, identyfikacja i minimalizacja ryzyk,
 2. Analiza dokumentacji, tworzonej podczas wdrożenia w zakresie zgodności dokumentacji z dobrymi praktykami wdrożeniowymi,
 3. Warsztaty zapoznające użytkowników systemu z niuansami funkcjonującego systemu,
 4. Indywidualne doradztwo dla pracowników zespołu administracyjnego Klienta wyjaśniające założenia projektowe systemu,
 5. Warsztaty szkoleniowe dla administratorów, których celem jest przekazanie wiedzy jak dokonywać drobnych zmian konfiguracyjnych, nie ujętych w pierwotnych założeniach roll-out,
 6. Wsparcie powdrożeniowe dla personelu Klienta.