Oferta

SAP HR/HCM

System HR jest kompleksowym rozwiązaniem SAP do realizacji procesów biznesowych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Dlaczego SAP HR/HCM ?

Rozwiązania z obszaru SAP HCM są wysoce skalowalne i możliwe do dostosowania do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Dobrze zaimplementowane funkcjonalności SAP HCM pozwolą na rzetelne i efektywne zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Oferujemy Państwu swoje doświadczenie w zakresie realizacji kompleksowych projektów wdrożeniowych rozwiązań SAP HCM, wdrożenia typu: rollout, realizujemy też projekty utrzymaniowe oraz zajmujemy się rozwojem systemów w obszarze SAP HR .

Rozwiązania SAP HR

Rozwiązania  SAP HR są w pełni zgodne z polskim ustawodawstwem i pozwalają klientom efektywnie realizować podstawowe procesy kadrowo płacowe występujące w przedsiębiorstwach, jak np.:

Administracja Kadrami

Administracja kadrami

Zarządzanie Czasem

Zarządzanie
czasem pracy

Rozliczanie listy płac

Rozliczanie
listy płac

Zarządzanie organizacją

Zarządzanie organizacją

Moduły wspierające

Dopełnieniem rozwiązania jest szeroki wachlarz dedykowanych modułów wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim (SAP HCM - Human Capital Management) takich jak:

Rozwój pracowników

Rozwój
pracowników

Oceny
pracownicze

Samoobsługa pracownicza

Samoobsługa pracownicza
i menadżerska

Planowanie
kosztów osobowych

Zarządzanie wynagrodzeniami

Rekrutacja

Rekrutacja

Zarządzanie szkoleniami

Zarządzanie szkoleniami